Oceňovaná reštaurácia Trattoria Arlati sa na zaistenie pokoja a istoty rozhodla pre UV-C riešenie od spoločnosti Philips.

Premiata Trattoria Arlati

Premiata Trattoria Arlati

Miláno, Taliansko

Historická reštaurácia „Premiata Trattoria Arlati“ si vybrala UV-C dezinfekčnú technológiu od spoločnosti Signify, aby svojim zákazníkom a zamestnancom poskytla vyššiu úroveň ochrany.

Rozhodli sme sa pre UV-C technológiu od spoločnosti Signify a účinnosť jej zariadení, aby nám naďalej ponúkala pokoj a istotu, a naši hostia si tak mohli bezstarostne vychutnávať jedlo a hudbu.
Leopoldo Arlati, majiteľ reštaurácie Premiata Trattoria Arlati
Výzva

Výzva

Medzi priority sektora Pohostinstvo, ktorý znovu otvoril svoje zariadenia po pandémii, patrí zabezpečenie ďalšej úrovne ochrany pre zamestnancov a hostí. Pre reštauráciu „Premiata Trattoria Arlati“ išlo o zásadnú požiadavku. Táto tradičná reštaurácia chcela zabezpečiť, aby si hostia mohli s väčším pokojom a istotou vychutnať zážitok z reštaurácie. Na naplnenie tohto cieľa zaobstarala zariadenie od spoločnosti Philips na UV-C dezinfekciu vrchných vrstiev vzduchu.

Dezinfekcia vzduchu na zaistenie bezpečnejšieho prostredia

Dezinfekcia vzduchu na zaistenie bezpečnejšieho prostredia

Bola vybratá kombinácia dvoch typov zariadení Philips na UV-C dezinfekciu vzduchu s cieľom dosiahnuť ten najlepší výkon pri dezinfekcii vzduchu vo všetkých priestoroch reštaurácie. Inštalácia zahŕňa štyri nástenné zariadenia na UV-C dezinfekciu horných vrstiev vzduchu a štyri zariadenia na aktívnu UV-C dezinfekciu vzduchu. Takto vybratá kombinácia zariadenia dokáže účinne dezinfikovať vzduch, zatiaľ čo si hostia užívajú stolovanie, a zaisťuje až 20 výmen vzduchu za hodinu bez akéhokoľvek narušenia prostredia alebo pracovných činností.

Zariadenie Philips na aktívnu dezinfekciu vzduchu so žiarením UV-C

Zariadenie na aktívnu UV-C dezinfekciu je navrhnuté tak, aby bez narušenia prevádzky vykonávalo dezinfekciu vzduchu v miestnostiach, ktoré majú menšie rozmery alebo nižšie stropy.

Súvisiace projekty