Zvýraznite priestory mesta jedinečnými vizuálnymi zážitkami

Transformácia komunitných priestorov

Vonkajšie priestory, od parkov a námestí až po chodníky a nábrežia, sú dôležitými miestami na stretávanie komunít a správne osvetlenie ich môže dotvoriť jedinečnými vizuálnymi zážitkami. Príjemné, zábavné a inšpirujúce LED osvetlenie posilňuje v týchto verejných priestoroch pocit bezpečia a prívetivosti. S inovatívnymi riešeniami osvetlenia od spoločnosti Philips môžete vytvárať vonkajšie mestské priestory, ktoré podporia cestovný ruch a hospodársky rozvoj a súčasne ušetria energiu a znížia vplyv na životné prostredie. Priestory môžu byť navyše vybavené prepojenými svietidlami podporujúcimi IoT, ktoré vám pomôžu využívať schopnosti inteligentných technológií pomocou aplikácie Interact Landmark.

Znížte náklady

Dosiahnite až 50 % úsporu nákladov pomocou energeticky úsporného LED osvetlenia a plánovania

Znížte náklady na údržbu pomocou servisnej značky,
jedinečného QR kódu, ktorý uľahčuje a urýchľuje identifikáciu chybných svietidiel

Dosiahnite úžasné a flexibilné svetelné efekty udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom

Zaujmite občanov

Uľahčite orientáciu obyvateľom pomocou vizuálnych ukazovateľov


Zlepšite bezpečnosť a obývateľnosť
 žiarivými, dobre osvetlenými mestskými priestormi

Oživte verejné priestory inštaláciami s dynamickým svetlom, svetelnou šou a špeciálnymi podujatiami

Flexibilný dizajn

Zdokonaľte rôzne mestské prostredia pôsobivými prvkami a nadčasovým dizajnom osvetlenia

Zachovajte nočnú oblohu a chráňte netopiere pomocou špeciálnych svetelných receptov
 

Vhodné na renovačné projekty aj nové inštalácie

ck diverge

Objavte dynamické osvetlenie

Vytvorte inšpirujúci vizuálny zážitok v parkoch a na námestiach kombináciou svietidiel Philips s dynamickým a farebným osvetlením architektonických prvkov od spoločnosti Color Kinetics.

miniatúra softvéru Interact Landmark

Objavte prepojené osvetlenie

Interact Landmark je softvér pre prepojené osvetlenie, ktorý prináša možnosti ponúkané internetom vecí do oblasti architektonického osvetlenia mostov, pamiatok a fasád budov. Uľahčujeme monitorovanie a správu osvetľovacích prostriedkov s cieľom ochrániť vašu investíciu, umožniť vám spúšťať svetelné show odkiaľkoľvek, aby ste zaujali prítomné osoby, a monitorovať, merať a analyzovať vplyv na návštevníkov.

interact city

Objavte prepojené osvetlenie pre mestá

Ako urobiť mesto inteligentnejším a vhodnejším na život? Softvér Interact City spolupracuje s naším prepojeným LED osvetlením na vytvorení robustnej infraštruktúry a vylepšení mestských služieb, zvýšení bezpečnosti občanov, skrášlení verejných priestranstiev, zapojení občanov a podpore občianskej hrdosti. Tento softvér navyše znižuje náklady na energie a zvyšuje efektivitu, vďaka čomu prináša úspory, ktoré možno opätovne investovať do nových projektov inteligentného mesta.

Služby v oblasti osvetlenia

Služby spojené s osvetlením spravuje spoločnosť Signify. Staráme sa o vaše osvetlenie, aby ste sa mohli sústrediť na vlastné podnikanie. Ďalšie informácie o týchto službách nájdete na webových stránkach našej spoločnosti.

Profesionálne služby

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám od začiatku ponúkli podporu ušitú na mieru a spojením vašich ambícií a našich znalostí vám poskytli to najlepšie riešenie, ktoré vašej firme prinesie vyššiu hodnotu.

Služby počas životného cyklu

Vaša firma si zaslúži osvetlenie s dlhou životnosťou. Naša podpora sa postará o to, aby vaše systémy osvetlenia zostali dlhšie v prevádzke. Predchádza problémom skôr, než nastanú, a poskytuje rýchlu vzdialenú podporu.

Riadené služby

Zostavujeme riešenie osvetlenia šité na mieru vašim obchodným potrebám, ktoré sú jasne stanovené v podobe kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).

UV-C dezinfekcia

Je známe, že UV-C svetlo funguje ako dezinfekčný prostriedok vzduchu, vody aj povrchov. Aby sme prispeli k zaisteniu efektivity a správnemu využívaniu, poskytujeme pre rôzne fázy návrhov projektov, plánovania, montáže, prevádzky aj údržby služby v oblasti UV-C osvetlenia.

Chcete sa dozvedieť viac?

S otázkami sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.