StoreRefresh – nový rozmer maloobchodu s osvetlením zachovávajúcim princípy obehového hospodárstva

Osvieženie vzhľadu predajne s minimálnymi nákladmi

Osvieženie vzhľadu predajne s minimálnymi nákladmi

Jedným z hlavných dôvodov, prečo zákazníci dávajú prednosť nákupu v kamenných predajniach, je možnosť dotknúť sa tovaru a ohmatať si ho. V prípade mileniálov 82 % z nich navštívi predajne, pokiaľ budú interaktívne a aktuálne. Ak si chcete zachovať popredné postavenie, je dôležité pravidelne a zmysluplne inovovať jednotlivé časti predajne zmenami s nízkym vplyvom s dôrazom na minimalizáciu narušenia prevádzky a zachovanie nízkych nákladov.

Vyvinuli sme infraštruktúru rešpektujúcu zásady obehového hospodárstva, ktorá je dostatočne flexibilná, aby umožnila vytvárať rôzne konfigurácie a zostavy v predajniach, ktoré sa tak môžu vyhnúť kompletnej renovácii po každých 7 až 10 rokoch. S osvetlením zachovávajúcim princípy obehového hospodárstva od spoločnosti Philips môžete rýchlo osviežiť vzhľad predajne a ľahko vytvárať rozmanité zážitky pomocou svietidiel podporujúcich obehové hospodárstvo.

Hlavné výhody: flexibilita a udržateľnosť

Hlavné výhody: flexibilita a udržateľnosť
Aktuálne

Už nie je problém zaistiť, aby vzhľad predajne zodpovedal prísľubu vašej značky, marketingovej stratégii a trendom. Môžete vytvárať pútavé, inšpirujúce a flexibilné priestory, ktoré možno ľahko aktualizovať v súlade s rôznymi aktivitami, napríklad sezónnymi či propagačnými akciami.

Zachovanie atraktivity

Pravidelným inovovaním vzhľadu a usporiadania jednotlivých súčastí koncepcie predajne zaistíte, aby bola prevádzka zaujímavá pre súčasných aj nových zákazníkov. Pri rozhodovaní o zmenách už nemusíte zohľadňovať životný cyklus projektu osvetlenia.

Zníženie nákladov

S našou infraštruktúrou rešpektujúcou zásady obehového hospodárstva môžete vykonávať menšie postupné zmeny koncepcie a prispôsobovať osvetlenie. Modernizácia a opätovné využitie jednotlivých súčastí osvetľovacieho riešenia vám umožnia realizovať čo najefektívnejšie zmeny s minimálnymi nákladmi a minimálnym narušením prevádzky predajne.

Optimalizácia zdrojov

Poskytujeme maloobchodníkom flexibilitu, ktorá im umožní rýchlo prispôsobiť osvetlenie tak, aby zodpovedalo zmenám koncepcie predajne, a súčasne optimalizovať celý potenciál životnosti príslušnej inštalácie osvetlenia.

Maximalizácia efektivity zdrojov pomocou cirkulárneho osvetlenia

Maximalizácia efektivity zdrojov pomocou cirkulárneho osvetlenia

Chápeme, že chcete maximalizovať udržateľnosť svojej predajne vytvorením flexibilných predajných priestorov, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho vykonávať úpravy s minimálnymi nákladmi. Vyvinuli sme preto rozsiahly sortiment svietidiel spĺňajúcich požiadavky cirkulárnej ekonomiky, ktoré podporia ciele vašej spoločnosti v oblasti udržateľnosti. Naše svietidlá sú certifikované podľa Environmentálneho prehlásenia o produkte (EPD). Tento dokument poskytuje komplexný popis environmentálnych vlastností svietidla pre cirkulárnu ekonomiku a jeho hodnotenie je potvrdené poradenskou spoločnosťou pre udržateľnosť.

Servisný štítok: jednoduchšia a rýchlejšia údržba LED svietidiel

Vzhľadom na to, že LED svietidlá vyžadujú odlišné procesy, máme pri navrhovaní nových produktov vždy na pamäti aj ich budúcu servisnú údržbu. Používame servisné štítky, ktoré sú súčasťou identifikačného systému založeného na QR kódoch. Servisné štítky umožňujú jedinečnú identifikáciu každého svietidla, poskytujú prístup k informáciám o údržbe, inštalácii a náhradných dieloch. Naskenovaním QR kódov na svietidlách novej generácie, ktoré možno používať aj v Severnej Amerike, získate jednoduchý prístup k informáciám o konfigurácii produktu, čím ušetríte drahocenný čas a vyvarujete sa chýb.

Zistite viac o Enviromentálnom prehlásení o produkte (EPD)

Zoznámte sa s našimi osvetľovacími systémami

GreenWarehouse

Interact Retail

Osvetlenie nájdete vo všetkých predajniach. Čo keby dokázalo zlepšiť prevádzku, spríjemniť zákazníkom nakupovanie a vytvárať údaje na podrobnú analýzu predaja? To všetko a ešte oveľa viac dokážete so softvérom Interact Retail a prepojeným LED osvetlením. Vytvorte atraktívne a flexibilné predajné priestory, v ktorých budete nakupujúcich navádzať pomocou svetelných zón a vrstiev a ponúkať im tovar pomocou aplikácie v smartfóne podľa toho, kde sa práve nachádzajú. Takto vyzerá inteligentný obchod.

Prípadové štúdie

Schiphol Airport

Schiphol Airport opts for Circular lighting.

Chcete sa dozvedieť viac?

S otázkami sa obráťte na naše miestne kontaktné stredisko.