Bezpečnejšie, energeticky účinné a udržateľnejšie

Hlavné aspekty produktu

Lepšie osvetlenie pre lepšie výsledky

Musíte preveriť náklady každého procesu, aby ste si zachovali silné postavenie v odvetví. Osvetlenie môže tvoriť až 80 % nákladov za energiu spotrebovanú v sklade, preto musí byť veľmi účinné a nákladovo efektívne. Energeticky účinné LED osvetlenie od spoločnosti Philips s dlhou životnosťou môže mať zásadný vplyv na vaše výdavky, znížite ním prevádzkové náklady redukciou výpadkov a aj spotrebu energie. Vaši zamestnanci budú vo väčšom bezpečí a zvýši sa ich produktivita. Okrem toho vám umožňujú zabezpečiť, že vaša budova bude kompatibilná s technológiou IoT, použitím našich pripojených svietidiel v kombinácii so systémom Interact Industry, čo vám umožní naplno využiť silu inteligentných technológií.

Znížte náklady

Dosiahnite nižšie celkové náklady na vlastníctvo vďaka svietidlám LED s dlhou životnosťou

Znížte svoje náklady na energie


Optimalizujte dizajn osvetlenia so širokou paletou svietivostí a tvarov lúča

Podporte zdravie a bezpečnosť

Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné bezpečnostné štandardy


Vytvorte bezpečné pracovné prostredie zaistením jeho správneho osvetlenia

Podporujte komfort zamestnancov LED osvetlením vysokej kvality

Zvýšte udržateľnosť

Zníženie emisií CO2 redukciou spotreby energie


Minimalizuje vplyv na životné prostredie zlepšením účinnosti a menším množstvom odpadu

Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné predpisy v oblasti energetiky a životného prostredia

Preskúmajte možnosti

Pre logistiku a výrobné zóny so strednými a vysokými stropmi

Pre sklady a logistické centrá

Do zón HACCP a do miestností s čistou prevádzkou

Regále v priemyselných skladoch

Objavte prepojené osvetlenie

Chcete vytvoriť inteligentný sklad alebo výrobnú prevádzku? Softvér Interact Industry v spojení s naším prepojeným osvetlením poskytuje platformu pre inovácie, a teda pre optimalizáciu efektivity, maximalizáciu úspor energie a zvýšenie produktivity a bezpečnosti. Náš balík softvéru na správu osvetlenia a aplikácií rozširuje možnosti prepojeného osvetlenia prostredníctvom poznatkov a údajov, pričom centralizovaná správa osvetlenia pomáha znižovať prevádzkové náklady, zaisťovať súlad s predpismi a plánovať údržbu. Už žiadne dohady. Len prijímanie rozhodnutí na základe údajov v reálnom čase.

Služby v oblasti osvetlenia

Služby spojené s osvetlením spravuje spoločnosť Signify. Staráme sa o vaše osvetlenie, aby ste sa mohli sústrediť na vlastné podnikanie. Ďalšie informácie o týchto službách nájdete na webových stránkach našej spoločnosti.

Profesionálne služby

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám od začiatku ponúkli podporu ušitú na mieru a spojením vašich ambícií a našich znalostí vám poskytli to najlepšie riešenie, ktoré vašej firme prinesie vyššiu hodnotu.

Služby počas životného cyklu

Vaša firma si zaslúži osvetlenie s dlhou životnosťou. Naša podpora sa postará o to, aby vaše systémy osvetlenia zostali dlhšie v prevádzke. Predchádza problémom skôr, než nastanú, a poskytuje rýchlu vzdialenú podporu.

Riadené služby

Zostavujeme riešenie osvetlenia šité na mieru vašim obchodným potrebám, ktoré sú jasne stanovené v podobe kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).

UV-C dezinfekcia

Je známe, že UV-C svetlo funguje ako dezinfekčný prostriedok vzduchu, vody aj povrchov. Aby sme prispeli k zaisteniu efektivity a správnemu využívaniu, poskytujeme pre rôzne fázy návrhov projektov, plánovania, montáže, prevádzky aj údržby služby v oblasti UV-C osvetlenia.

Prípadové štúdie

Factory

42% energy savings and better working conditions for the employees with the modernization to Pacific LED.

Chcete sa dozvedieť viac?

S otázkami sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.

Súbory na stiahnutie