TL Mini Blacklight Blue

Svetelný zdroj na overovanie pravosti peňazí