TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Objednávkový kód: 95101427
Úplný objednávkový kód: 871150095101427