Interiérové osvetlenie, ktoré je neporaziteľné

Hlavné aspekty produktu

Ponúkame najnovšie systémy diódového športového osvetlenia s vysokou účinnosťou, ktoré poskytujú kompletné riešenie osvetlenia so systémom diaľkového ovládania PerfectPlay s integrovanými LED svetlometmi pre všetky druhy interiérových športov. Tieto systémy dokážu uspokojiť požiadavky všetkých športových zariadení – od najmenších až po najkomplexnejšie.

Osvetlenie interiérových tenisových kurtov – interiérové LED svetlomety

Osvetlenie interiérových tenisových kurtov

Cieľom je zaistiť dobrú viditeľnosť umožňujúcu hráčom aj divákom sledovať priebeh hry. Lopta by mala byť vždy jasne viditeľná bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo ako rýchlo sa pohybuje. Vytvorenie dobrej viditeľnosti vyžaduje dostatočný kontrast medzi objektmi a pozadím, riadne úrovne osvetlenia a rovnomernú distribúciu svetla po celej hernej ploche (jednotnosť).

Osvetlenie krytých plavární – interiérové LED svetlomety

Osvetlenie krytých plavární

Hlavnou požiadavkou je zaistiť bezpečnosť používateľov poskytnutím adekvátneho osvetlenia a elimináciou odrazu z vodnej plochy. Eliminácia odrazu od hladiny je mimoriadne dôležitá, aby si personál dokázal poradiť s akýmikoľvek ťažkosťami plavcov v bazéne. Vzhľadom na zložitú povahu návrhu bazéna a obmedzenia týkajúce sa umiestnenia svetlometov je dôležité, aby sa o osvetlení uvažovalo už v počiatočných fázach návrhu bazéna.

Osvetlenie viacúčelových športových hál – osvetlenie svetlometmi Philips

Viacúčelová športová hala

V prípade viacúčelových ihrísk musí osvetlenie zohľadňovať potreby rôznych športov, ktoré sa na ňom budú prevádzkovať. V návrhu osvetlenia je potrebné zabezpečiť, aby požadované osvetlenie bolo rovnomerné, a súčasne minimalizovať oslnenie a svetelné znečistenie. Osvetlenie je nutné umiestniť tak, aby dobre videli hráči aj rozhodcovia.

Osvetlenie hokejových štadiónov – interiérové svetlomety

Osvetlenie hokejových štadiónov

Viditeľnosť pohybujúcich sa objektov závisí od uhla, rýchlosti a jasu pozadia aj okolia. Je potrebný vysoký štandard osvetlenia, pretože malý, čierny a rýchlo sa pohybujúci puk musí tvoriť kontrast voči ľadovej ploche, aby ho videli diváci aj hráči. To platí najmä v prípade, že medzi ľadom a divákmi je veľká vzdialenosť, napríklad v arénach alebo halách.

Vzhľadom na to, že ľad funguje ako dobrý rozptylový reflektor, nie je vhodné používať výrazné svetelné vzory, ktoré by mohli odvádzať pozornosť od hry. Aby bolo puk dobre vidieť, je dôležitá dobrá homogenita osvetlenia.

Systém PerfectPlay vám poskytne flexibilitu a možnosti ovládania osvetlenia

Chcete sa dozvedieť viac?

S otázkami sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.