Ešte lepší zážitok z obľúbeného športu

Ponúkame najnovšie systémy diódového športového osvetlenia s vysokou účinnosťou, ktoré poskytujú kompletné riešenie osvetlenia so systémom diaľkového ovládania PerfectPlay s integrovanými LED svetlometmi pre všetky druhy exteriérových športov. Tieto systémy dokážu uspokojiť požiadavky všetkých vonkajších športových zariadení – od najmenších až po najkomplexnejšie.

Svetlá pre futbalové štadióny – LED svetlomety

Svetlá pre futbalové ihriská

Futbal na rekreačnej úrovni sa zvyčajne hráva večer, účinné osvetlenie tak poskytuje čo najväčšiemu počtu záujemcov príležitosť zahrať si túto hru. Hoci úroveň osvetlenia bude prirodzene nižšia ako pri zápasoch vysielaných v televízii, musí sa zachovať jeho vysoká kvalita z hľadiska rovnomernosti, vizuálnej pohody, obmedzenia rušivého svetla, a to najmä v obytných oblastiach, kde sa rekreačné športové zariadenia často nachádzajú.

Osvetlenie hokejových štadiónov – LED svetlomety

Hokejové svetlá

Kvalitné osvetlenie je zásadne dôležité pre športy, ako je hokej, kde sa očakáva, že hráči rýchlo zareagujú na malý, ale rýchlo sa pohybujúci puk. Tento aspekt hry vyžaduje rovnomernú distribúciu svetla a teplotu chromatickosti zodpovedajúcu dennému svetlu.

Osvetlenie tenisových kurtov – osvetlenie svetlometmi

Svetlá pre tenisové kurty

Pri osvetľovaní tenisového kurtu je cieľom zaistiť dobrú viditeľnosť umožňujúcu hráčom aj divákom sledovať priebeh hry. Loptička by mala byť vždy jasne viditeľná bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo ako rýchlo sa pohybuje.

LED svetlomety pre ragbyový štadión – svetlomet

Svetlá pre rugbyové ihriská

Je potrebné rovnomerné osvetlenie celého ihriska, ktoré by tiež malo zaisťovať, aby bolo vidieť let lopty po celej jej dráhe, a súčasne poskytovať dobrý výhľad hráčom, rozhodcom a divákom.

Je nutné postarať sa o to, aby svetlomety umiestnené za hranou strechy hlavnej tribúny nevrhali tiene na ihrisko.

Športové osvetlenie – atletické zariadenia

Svetlá pre atletické zariadenia

Dobrá viditeľnosť umožňuje športovcom, rozhodcom a tímovým funkcionárom jasne vidieť, čo sa deje na súťažnej alebo tréningovej ploche, takže môžu podávať najlepšie výkony a správne sa rozhodovať. Diváci musia mať možnosť sledovať výkony športovcov na ihrisku, no zároveň vidieť, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. Osvetlenie musí tiež umožňovať divákom bezpečný príchod do športového zariadenia a odchod z neho.

LED svetlomet pre golfové ihrisko – osvetlenie športovísk

Osvetlenie golfového ihriska

Značky vzdialenosti musia byť zreteľne viditeľné a hráč musí mať možnosť sledovať let loptičky. Na odpalisku bude potrebné samostatné osvetlenie, osvetlená však musí byť aj celá plocha golfového ihriska.

Osvetlenie športovísk – LED svetlomety

Osvetlenie hracích plôch

V prípade návrhu osvetlenia viacúčelových športovísk je potrebné zabezpečiť, aby sa brali do úvahy potreby rozličných športov, ktoré sa na nich môžu hrať. Dizajn osvetlenia musí prispievať k rovnomernosti požadovaného osvetlenia, dostatočnej úrovni svetla a minimalizovaniu oslňovania a rušivého vyžarovania svetla.

Svetlá pre bejzbalové ihrisko – svetlá pre softbal

Svetlá pre softbalové/bejzbalové ihrisko

Rýchle športy ako bejzbal a softbal vyžadujú vysoké úrovne osvetlenia, aby bolo možné sledovať priebeh hry a let loptičky. Väčšina rýchleho deja sa odohráva na vnútornej ploche stanovených rozmerov, kde sa vyžaduje výrazne vyššie osvetlenie a celková rovnomernosť svetla než na väčšej vonkajšej ploche.

Systém Interact vám zaistí flexibilitu a kontrolu nad osvetlením

Hlavné aspekty produktu

Chcete sa dozvedieť viac?

S otázkami sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.