TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Objednávkový kód: 26137340
Úplný objednávkový kód: 871150026137340