TL-D, Snow White

TL-D 36W Snow White 1SL/25

Objednávkový kód: 89352940
Úplný objednávkový kód: 871150089352940