TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Objednávkový kód: 95447340
Úplný objednávkový kód: 871150095447340