Ochrana osobných údajov v spoločnosti Philips lighting

V spoločnosti Philips pristupujeme k ochrane vašich osobných údajov veľmi vážne.

Ochrana osobných údajov je mimoriadne dôležitým faktorom pri vývoji všetkých našich produktov a služieb. Vzhľadom na to, že úspešné vzťahy vyžadujú vzájomnú dôveru a porozumenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov sa zameriavame na úplnú transparentnosť.

Rešpektovanie vášho súkromia je pre nás smerodajné pri výbere obchodných partnerov, navrhovaní produktov a služieb a pri spracovaní vašich osobných údajov. S vašimi údajmi zaobchádzame podľa vami stanovených preferencií a obchodných požiadaviek. Spoločnosť Philips lighting vám poskytuje kontrolu nad tým, ako sa vaše údaje spravujú, spracovávajú a ukladajú, a to bez ohľadu na to, či ste spotrebiteľ, zákazník alebo obchodný partner.

Náš globálny úrad na ochranu osobných údajov sa zaoberá správou predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov na celom svete. Ústredný tím ochrany osobných údajov vedie a podporuje celú spoločnosť s cieľom presadiť spoľahlivé využívanie osobných údajov a zabezpečiť úplný súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov.

Na týchto webových stránkach nájdete podrobné informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, odpovede na svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a pokyny, ako uplatniť svoje práva spotrebiteľov a firemných zákazníkov alebo iných osôb spolupracujúcich so spoločnosťou Philips lighting.