TL-D Colored

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Objednávkový kód: 72690240
Úplný objednávkový kód: 871150072690240