TL-D Colored

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Objednávkový kód: 72687240
Úplný objednávkový kód: 871150072687240