štartéry pre solárne žiarivky

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Objednávkový kód: 90379226
Úplný objednávkový kód: 871150090379226