TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Objednávkový kód: 95115140
Úplný objednávkový kód: 871150095115140