TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

Objednávkový kód: 95111340
Úplný objednávkový kód: 871150095111340