InteGrade S

InteGrade S WB Vi 850mm 940 PW G1

Objednávkový kód: 71120700
Úplný objednávkový kód: 871869971120700