Zariadenia na ochranu pred prepätím

Surge Protector Class-I

Kód objednávky: 77278200
Úplný objednávkový kód: 871869677278200