Napájače Xitanium LED – čiastočne programovateľné

Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V C133 sXt

Objednávkový kód: 61028900
Úplný objednávkový kód: 871869961028900