Lineárne napájače Xitanium LED – neizolované

Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V 230V xx

Kód objednávky: 44002500
Úplný objednávkový kód: 871869644002500