Lineárne napájače LED Xitanium – YellowDot

Dobrá flexibilita a možnosti pripojenia