Lineárne napájače LED Xitanium – SR

Dobrá flexibilita a možnosti pripojenia