FlexBlend, závesné

SP340Z EP SI

Popis produktu

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, Strieborná

Objednávkový kód: 10695600
Úplný objednávkový kód: 871951410695600