Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy
  Zavrieť filtre Zobraziť filtre
  Zobraziť ďalšie filtre
  Zobraziť menej filtrov
  • Produkt
  • Príkon
  • Dimming controls
  • IK rating
  • IES
  • Technické dáta produktu

  Zoradiť podľa:

    Informácie o rade produktov

    Dezinfekčné zariadenie na čistenie vzduchu žiarením UV-C značky Philips určené na montáž na stenu tvorí súčasť radu dezinfekčných zariadení UV-C s hornou montážou Philips. Je určené na montáž na steny s cieľom zaistiť dezinfekciu vzduchu v rámci širokého spektra použitia. Zariadenie je optimalizované pre nízke stropy a žiarenie UV-C sa vyžaruje na úrovni zariadenia a nad ním. Vyžarovanie lúčov UV-C zaisťujú špeciálne reflektory a mriežky. To umožňuje dezinfekciu vzduchu a súčasne zaručuje bežnú kontinuitu podnikania v priestoroch pod aktívnym zariadením.

    Benefits

    Naše na stenu montované UV-C svietidlá Philips na dezinfekciu horných vrstiev vzduchu zlikvidovali do 10 minút vo vzduchu v miestnosti vírus SARS-COV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 s 99,99 % účinnosťou. Po 20 minútach nedosahoval výskyt vírusu detekovateľnú úroveň. [1]
    Rýchly dezinfekčný účinok znižujúci o 83,6 % prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, dosiahnutý v miestnosti do 2 minút. [1]
    Slúži na tichú dezinfekciu vzduchu bez prerušenia obchodných aktivít pod zariadením
    Využíva žiarivky UV-C a napájacie zdroje Philips
    Ekologické zariadenie – žiadne uvoľňovanie ozónu počas používania ani po použití

    Vlastnosti

    Súčasťou dodávky je svietidlo Philips T5 TUV 25 W
    Najväčšie vyžarovanie UV v krátkovlnnom pásme na 253,7 nm (UV-C)
    Mriežkové clony a reflektor usmerňujú rozptyl žiarenia UV-C na úrovni zariadenia a nad ním, kde obvykle nie sú prítomní ľudia
    Montáž na stenu
    Vyhovuje norme IEC 62471 pre fotobiologickú bezpečnosť

    Využitie

    Kancelárie
    Obchod
    Stravovacie zariadenia
    HoReKa
    školy
    Banky
    Kúpeľne

    Výstraha a bezpečnosť

    NEBEZPEČENSTVO: Produkt vyžaruje UV žiarenie, riziková skupina 3.Rovnako ako akékoľvek dezinfekčné systémy vyžadujú zdroje svetla a zariadenia so žiarením UV-C správnu inštaláciu a používanie. Priame vystavenie žiareniu UV-C môže byť nebezpečné a môže vyvolať na koži reakciu podobnú úpalu alebo spôsobiť závažné poškodenie rohovky. Vzhľadom na to, že žiarenie UV-C nie je voľným okom viditeľné, je pri inštalácii tejto hornej UV-C čističky vzduchu nutné súčasne prijať adekvátne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie jej bezpečnej prevádzky. Horné UV-C čističky vzduchu sú určené len na používanie ako komponenty systémov vybavených zodpovedajúcimi bezpečnostnými prvkami, medzi ktoré okrem iného patria prvky uvedené v pokynoch na inštaláciu a používateľských príručkách. UV-C dezinfekčné svietidlá Philips môže predávať iba spoločnosť a kvalifikovaní partneri a inštalovať ich v súlade s našimi prísnymi bezpečnostnými a právnymi požiadavkami môžu iba kvalifikovaní špecialisti. Naše UV-C produkty nie sú určené na použitie pri aplikáciách alebo činnostiach, ktoré môžu zapríčiniť smrť, zranenie alebo poškodenie životného prostredia.
    [1] Na základe výsledkov získaných počas laboratórneho testovania vykonaného spoločnosťou Innovative Bioanalysis, ktorá je referenčným bezpečnostným laboratóriom s certifikáciami CAP, CLIA a AABB, v miestnosti s dostatočnou cirkuláciou vzduchu. Ďalšie informácie získate v skúšobnom protokole, ktorý je na tejto webovej stránke dostupný v časti Súvisiace nástroje (Related tools).
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help