HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Objednávkový kód: 74102300
Úplný objednávkový kód: 871869674102300