HID-Basic BHL MK4 pre HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Objednávkový kód: 88701300
Úplný objednávkový kód: 872790088701300