PrimaVision Mini pre CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 89060000
Úplný objednávkový kód: 872790089060000