Oznámenie o ochrane osobných údajov pre proces náboru

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre proces náboru si môžete prečítať vo svojom vlastnom jazyku.