Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Bezpečnosť 
  na prvom mieste

  Prevádzková časť


  Prevádzková časť vášho letiska je miestom horúčkovitej činnosti, ktorá musí prebiehať bezpečne a efektívne. Osvetlenie musí mať dostatočnú intenzitu, aby pracovníci mohli vykonávať úlohy vyžadujúce vnímanie zrakom, avšak nesmie byť také jasné, aby spôsobovalo oslnenie a nepohodu.

  Odbavovacie plochy

   

  Miesta, na ktorých parkujú lietadlá pri nakladaní alebo vykladaní nákladu a batožiny a nastupovaní a vystupovaní cestujúcich, musia byť účinne osvetlené, aby mohli prebiehať nevyhnutné činnosti ako dopĺňanie paliva alebo bezpečnostné kontroly.

   

  Jasné biele svetlo pomáha pracovníkom pri manipulácii s nákladom a stravou, pri dopĺňaní paliva, ako aj pri správnom čítaní informácií. Dáva tiež vyššiu mieru istoty cestujúcim, ktorí čakajú na bráne na nástup do lietadla, pretože vidia, že sa za každých okolností dodržiavajú bezpečnostné protokoly.

  Viac o osvetlení terminálov

  Hangáre

   

  V zákulisí musia pracovníci podpory vykonávať všetko, čo súvisí s bežnou údržbou. Účinné osvetlenie je základným predpokladom prevádzkovej produktivity a efektívnosti. Jasné biele svetlo nielen zlepšuje viditeľnosť, ale prispieva aj k bdelosti a sústredenosti pracovníkov, ktorí pracujú neskoro v noci. Môžete tak minimalizovať prerušenia prevádzky a zlepšiť štatistiky bezpečnosti letiska.

  Hangár

  Logistika

   

  Bezpečnosť zamestnancov v logistických oblastiach je mimoriadne dôležitá. Prirodzene smerové biele diódové osvetlenie s vysokou rovnomernosťou pomáha eliminovať tiene a tmavé miesta v kútoch, kde môže dochádzať k nehodám. Pomocou našich flexibilných systémov osvetlenia, ktoré sa jednoducho používajú, dosiahnete správne úrovne svetla podľa toho, kedy a kde je to potrebné, čím sa zvyšuje účinnosť a kvalita vašich prevádzkových činností. V spolupráci s vami sa usilujeme uspokojiť vaše potreby v oblasti osvetlenia a pomáhame vytvoriť intuitívny a špičkový systém osvetlenia so všetkými potrebnými parametrami.

  Chcete sa dozvedieť viac?

   

  V prípade otázok sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.

  Súbory na prevzatie