Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Ukážte, že

  vám záleží na ochrane

   

   

  Ekologická certifikácia

  Energetické predpisy sa neustále vyvíjajú. Mnohé miestne orgány teraz určujú povinné ciele v oblasti spotreby energie a uhlíkovej stopy. Získanie ekologickej certifikácie však môže podporiť aj profil vašej značky, môže znamenať rešpekt verejnosti a byť príkladom pre ďalšie zdravotnícke zariadenia.

   

  Sme tu, aby sme vám pomohli splniť (alebo prekročiť) ciele v oblasti energie pomocou najmodernejších technológií osvetlenia.

  Sestra kráča po chodbe v ekologickej nemocnici

  Viete, že...?

  Rok 2018 je v Spojenom kráľovstve limitom, po ktorom už nebude možné na základe zákona o energiách z roku 2011 prenajímať väčšinu energeticky neefektívnych budov.
  Termín v Spojenom kráľovstve, po ktorom už nebude možné na základe zákona o energiách z roku 2011 prenajímať väčšinu energeticky neefektívnych budov.
  Odhaduje sa, že úspory energie za prvých 10 rokov programu ekologických budov v San Franciscu dosiahli 612 miliónov dolárov.
  Odhad úspor energie za prvých 10 rokov programu ekologických budov v San Franciscu.
  Úspora 1,44 milióna ton uhlíka – výsledok povinného tokijského programu znižovania emisií za prvý rok
  Ušetrené tony uhlíka – výsledky povinného tokijského programu znižovania emisií za prvý rok

  Riešenie, ktoré 
  je pripravené na budúcnosť

   

  Jednoduchý prechod na ekologické osvetlenie nemocníc môže pomôcť splniť požiadavky aktuálnych právnych predpisov. A vďaka našim priekopníckym systémom môžete využívať udržateľné riešenie, ktoré pretrvá a bude prekračovať dnešné aj budúce energetické ciele.

   

  Spoločnosť Philips dokáže podporovať aj ekologický nákup zdravotníckeho vybavenia, pretože môžeme poskytnúť podrobné ekologické vlastnosti produktov.

  Ekologické programy
  na celom svete

  Určenie energetických cieľov nemusí byť zložité. Na celom svete existujú programy navrhnuté tak, aby pomáhali vlastníkom plniť povinné ciele či získať dobrovoľnú certifikáciu.

   

  Metóda hodnotenia environmentálnych vlastností budov pochádza z USA, kde bola zavedená ako dobrovoľná certifikácia. Teraz sa využíva vo viac ako 50 krajinách, z ktorých niektoré si vytvorili vlastné varianty.

  Lekár pripravuje pacienta na vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie.
  Príklady dobrovoľných certifikácií a hodnotenia udržateľnosti budov zahŕňajú:
   
  • BREEAM Outstanding Offices, Spojené kráľovstvo
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • HQE (Haute Qualité Environnementale), Francúzsko
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.), Nemecko
  • VERDE (USA)
  • Energy Star (USA)
  • Green Mark (Singapur)
  • Green Star (Austrália)
  • Norma 5281 (Izrael). Táto jedinečná dobrovoľná certifikácia podporuje pasívnu aj nízkoenergetickú architektúru.
  Lekári vyšetrujú pacienta pomocou röntgenu.