Svetelné zdroje TrueForce LED Industrial and Retail (vysoké stropy – MH)

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Objednávkový kód: 75371900
Úplný objednávkový kód: 871869975371900