Doplnková vrstva ochrany využívajúca dezinfekciu vzduchu pomocou UV-C žiarenia Philips

Svetlo na konci tunela k „novému normálu“

Škôlka Pomme D'Api, Madrid, Španielsko

Spoločnosť Philips poskytla žiakom, rodičom aj zamestnancom škôlky Pomme D'Api v Madride pokoj prostredníctvom dezinfekcie pomocou UV-C žiarenia, čím vytvorila bezpečnejšie vnútorné prostredie bez narušenia dynamiky triedy.

Zariadenie Philips na dezinfekciu vzduchu pomocou UV-C žiarenia ponúka dodatočnú vrstvu ochrany. Umožňuje, aby sme už nemuseli nosiť rúška. V miestach, kde je veľa ľudí, by sa mali prijať podobné opatrenia.
– Sébastien Dumas, učiteľ v škôlke Pomme D'Api
Zariadenia Philips na dezinfekciu vzduchu pomocou UV-C žiarenia

Požiadavky zákazníka

Pre škôlku Pomme D'Api bol pocit bezpečia pri výučbe bez rúšok zásadným krokom, ako sa prispôsobiť „novému normálu“. Vírusy a iné druhy infekcie sa vo výukových zariadeniach tejto vekovej kategórie (pre deti vo veku 2 až 6 rokov) rýchlo šíria. Presadzovanie opatrení na udržiavanie odstupu je totiž v takom ranom veku pomerne náročné. Cieľom bolo zaviesť účinný systém, ktorý by sa ľahko používal a udržiaval a pomáhal udržiavať škôlku bez vírusov bez toho, aby narušoval vyučovanie.

Jednotky Philips na dezinfekciu vzduchu pomocou UV-C žiarenia

Účinnosť, ziskovosť a udržateľnosť

S dosiahnutím ich cieľa pomohli škôlke Pomme D'Api dve jednotky Philips na dezinfekciu vzduchu pomocou UV-C žiarenia. Deti sa mohli vrátiť k výučbe bez rúšok – nemuseli dodržiavať odstupy ani sa nemusel zmenšovať počet žiakov v triedach a nehrozila infekcia. Dezinfekcia vzduchu pomocou UV-C žiarenia je osvedčené riešenie, ktoré za hodinu dokáže v miestnosti inaktivovať až 95% mikroorganizmov1. Je prenosné, dá sa používať, aj keď je niekto v miestnosti, a súčasne je tiché, vďaka čomu nenarúša výučbu.

Záver testovania spoločnosti Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd: jednotka Philips na dezinfekciu vzduchu UV-C žiarením (UVCA200) bola spustená počas 60 min. a 120 min. v testovacej komore s objemom 80 m³. Miera likvidácie prirodzených baktérií bola ≥95 % pri každom teste, čo spĺňa normu WS/T648-2019 (Všeobecné hygienické požiadavky na prístroje na dezinfekciu vzduchu)

Súvisiace prípady