Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

Zníženie spotreby energie  na celom svete

Osvetlenie dnes zodpovedá za približne 20 % celosvetovej spotreby elektrickej energie. 75 % súčasných riešení mestského osvetlenia je však energeticky neefektívnych. Vlády aktívne podporujú prechod na energeticky účinnejšie technológie, ako je napríklad technológia LED. Odhadujeme, že prostredníctvom väčšieho nasadenia riešení prepojeného a energeticky účinného osvetlenia možno celosvetovú spotrebu elektrickej energie znížiť o 8 %.

Vzostup osvetlenia LED Vytváranie nových možností vďaka prepojenému osvetleniu

Pripravte sa na ďalší krok vo vývoji osvetlenia. Prepojené osvetlenie prináša svetlo do digitálneho sveta, v ktorom môže spolupracovať s ľuďmi, miestami a zariadeniami. Prepojením osvetlenia s ďalšími technológiami umožňujeme našim zákazníkom šetriť energiu, vytvárať nové možnosti a dosahovať obchodné úspechy.