Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Bezpečnejšie, energeticky účinné a udržateľnejšie

  Lepšie osvetlenie pre lepšie výsledky


  Musíte preveriť náklady každého procesu, aby ste si zachovali silné postavenie v odvetví. Osvetlenie môže tvoriť až 80 % nákladov za energiu spotrebovanú v sklade, preto musí byť veľmi účinné a nákladovo efektívne. Energeticky účinné LED osvetlenie od spoločnosti Philips s dlhou životnosťou môže mať zásadný vplyv na vaše výdavky, znížite ním prevádzkové náklady redukciou výpadkov a aj spotrebu energie. Vaši zamestnanci budú vo väčšom bezpečí a zvýši sa ich produktivita. Okrem toho vám umožňujú zabezpečiť, že vaša budova bude kompatibilná s technológiou IoT, použitím našich pripojených svietidiel v kombinácii so systémom Interact Industry, čo vám umožní naplno využiť silu inteligentných technológií.

  Znížte náklady

  Dosiahnite nižšie celkové náklady na vlastníctvo vďaka svietidlám LED s dlhou životnosťou

   

  Znížte svoje náklady na energie

   

  Optimalizujte dizajn osvetlenia so širokou paletou svietivostí a tvarov lúča

  Podporte zdravie a bezpečnosť

  Dodržiavajte národné a medzinárodné bezpečnostné normy

  Vytvorte bezpečné pracovné prostredie vďaka zabezpečeniu dobre osvetlených podlahových plôch

  Podporte pohodlie zamestnancov kvalitným diódovým osvetlením

  Zvýšte udržateľnosť

  Zníženie emisií CO2 redukciou spotreby energie

   

  Minimalizuje vplyv na životné prostredie zlepšením účinnosti a menším množstvom odpadu

   

  Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné predpisy v oblasti energetiky a životného prostredia

  Preskúmajte možnosti

  Pre logistiku a výrobné zóny so strednými a vysokými stropmi

  Pre sklady a logistické centrá

  Do zón HACCP a do miestností s čistou prevádzkou

  Objavte prepojené osvetlenie

  Chcete vytvoriť inteligentný sklad alebo výrobnú prevádzku? Systém Interact Industry funguje s naším pripojeným osvetlením a poskytuje platformu pre inováciu, vďaka ktorej môžete optimalizovať efektívnosť, maximalizovať úsporu energie a zvýšiť produktivitu a bezpečnosť. Náš balík riadenia osvetlenia a aplikácií s pridanou hodnotou zvyšuje hodnotu pripojeného osvetlenia vďaka prehľadom a dátam a centralizované riadenia osvetlenia umožňuje znížiť prevádzkové náklady, sledovať dodržiavanie predpisov a plánovať údržbu. Už žiadne hádanie. Iba rozhodnutia v reálnom čase vychádzajúce z dát.
  Regále v priemyselných skladoch

  Služby v oblasti osvetlenia


  Služby v oblasti osvetlenia spravuje spoločnosť Signify. My sa postaráme o osvetlenie, aby ste sa vy mohli venovať svojmu podnikaniu. Ďalšie informácie o týchto službách nájdete na webovej lokalite našej spoločnosti.

  Prípadové štúdie

  Hlavné aspekty produktu

  Chcete sa dozvedieť viac?

   

  V prípade otázok sa obráťte na miestne kontaktné stredisko.