Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Bezpečnejší pocit

  v noci

  Bezpečnosť


  Svetlo má veľký podiel na tom, či sa v noci vonku cítime bezpečne. V zle osvetlených oblastiach sa ťažšie rozpoznávajú tváre a môže byť ťažké určiť, či sa v tieni niekto neskrýva. Výskum v Poľsku ukázal, že pri prechádzaní neosvetlenou oblasťou sa takmer tri štvrtiny účastníkov obávali o svoju bezpečnosť.
  Ženy kráčajú po ulici účinne osvetlenej svetelnými zdrojmi Philips

  Upokojujúci vplyv bieleho svetla  

   

  Biele svetlo ponúka novú úroveň pohodlia a bezpečnosti. Vďaka špičkovému podaniu farieb a vyššiemu vnímanému jasu možno jednoduchšie rozlíšiť objekty, farby, tvary a ďalšie detaily. Rozpoznávanie tvárí je pod bielym svetlom jednoduchšie aj na diaľku, čo pomáha eliminovať strach z pohybu po nočných uliciach. Biele svetlo vytvára aj vyvážené osvetlenie bez odstrašujúcich tienistých oblastí.

  Ulica osvetlená bielym svetlom Philips, ktorá občanom umožňuje cítiť sa bezpečnejšie

  Vytvorenie uzavretého kruhu bezpečnosti  


  Biele svetlo vytvára uzavretý kruh udalostí, ktoré vedú k vyššej bezpečnosti. Ak sa obyvatelia na uliciach cítia bezpečne, budú ich viac používať. Keď bude na uliciach viac chodcov a cyklistov, ulice budú pôsobiť prívetivejším a bezpečnejším dojmom.

   

  Keď je vonku viac ľudí, znižuje sa pravdepodobnosť výskytu vandalizmu a kriminality, čo robí mesto ešte atraktívnejším pre obyvateľov a návštevníkov.

  Zníženie kriminality a boj so strachom  


  Biele svetlo vám môže pomôcť vytvoriť bezpečnejšiu spoločnosť. Nedávne výskumy silne naznačujú, že silnejšie osvetlenie a jeho rovnomernosť znižujú strach zo zločinu a že biele svetlo pomáha dopadnúť zločincov.

   

  Slovami hovorcu rady Neath Port Talbot vo Walese: „Biele svetlo pomáha znižovať úroveň kriminality zlepšením úrovne osvetlenia a ľahším rozpoznávaním tvárí a farieb. To odrádza zločincov a pomáha polícii.“ Biele svetlo zlepšuje aj kvalitu obrazu bezpečnostných kamier, ktoré tak poskytujú jasnejší dôkazový materiál.

  Policajt sleduje bezpečnostné kamery
  Bezpečnejšie parkovisko vďaka bielemu svetlu Philips

  Boj s kriminalitou pomocou svetla: porovnávacia štúdia

   

  V roku 2000 vykonal Inštitút pre kriminológiu univerzity v Cambridge výskumné projekty, ktoré skúmali vplyv lepšieho osvetlenia ciest a ulíc na kriminalitu v dvoch mestských oblastiach vo Veľkej Británii. V Dudley kriminalita v oblasti experimentu klesla o 41 % v porovnaní s poklesom o 15 % v kontrolnej oblasti.

   

  V Stoke klesla kriminalita o 43 % v oblasti experimentu a o 45 % v dvoch susedných oblastiach. Dve kontrolné oblasti zaznamenali pokles iba 2 %. Z výskumu vyplynulo, že úspory vyplývajúce zo zníženia kriminality sú po jednom roku 2,4- až 10-krát vyššie ako finančné náklady na zlepšenie pouličného osvetlenia. Spojenie medzi úrovňou kriminality a osvetlením naznačuje, že nové svetlá nielen pomáhajú bojovať so zločinom, ale znížením ilegálnej aktivity sa tiež samé zaplatia.