Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

Ďalšie vlastnosti systému PerfectPlay:

Jednoduché riadiace zariadenie, ktoré dokáže ovládať ktokoľvek

• Možnosť vytvárať správy o spotrebe a využití osvetlenia

• Spoľahlivá komunikácia iba pomocou sieťových elektrických káblov

• Vyhradený inštalačný nástroj na ľahkú zmenu konfigurácie a aktualizáciu systému

• Vzdialená podpora a bezproblémové aktualizácie softvéru

• Niekoľko používateľských skupín a možná autorizácia profilov na zaistenie bezpečnosti a zaručenia ďalších úspor energie

• Vzdialený prístup k parametrom systému na kontroly stavu systému

• Nadčasová architektúra vďaka cloudovej technológii

• Jednoduchá modernizácia – odstránenie rušivej a nákladnej výmeny káblov

Detekcia porúch

Štandardné vlastnosti systému PerfectPlay:

• Správna kvalita svetla zlepšujúca viditeľnosť a bezpečnosť počas športovania a zaisťujúca zníženie svetelného znečistenia

• Energetická účinnosť, úspora nákladov a podpora ekologickej reputácie vášho športového klubu

• Nízke náklady na údržbu vďaka dlhej životnosti LED svietidla

• Splnenie požiadaviek medzinárodných a národných športových federácií na rôzne triedy osvetlenia

Cloudová technológia