Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

1.

Nastavte niekoľko zón osvetlenia, ktoré vyhovujú usporiadaniu vašej parkovacej garáže, a nakonfigurujte ich tak, aby došlo k automatickému rozsvieteniu pri zaregistrovaní chodcov alebo vozidiel a automatickému stmievaniu, keď nie je zistený žiadny pohyb. Nastavenie špecifických zón, úrovní stmievania, trvania a doby svietenia záleží úplne na vás a tieto nastavenia možno kedykoľvek prekonfigurovať.
Kliknutí zväčšiť

2.

Keď systém zaregistruje chodca, cesta pred ním sa rozsvieti na 100 %, aby sa cítil bezpečne a pohodlne. Keď chodec opustí zónu osvetlenia, intenzita svetla sa stlmí na úroveň 20 % na zaistenie úspory energie.
GreenParking od spoločnosti Philips Lighting: optimalizujte osvetlenie parkoviska pre chodcov pomocou snímania pohybu a zónového stmievania

3.

Keď vozidlo prechádza garážou, svetlo pred ním sa aktivuje na 100 %, aby sa zvýšila bezpečnosť a zlepšila manévrovateľnosť. Keď sa nezistí žiadny pohyb, svetlo sa po uplynutí vopred nastaveného času stlmí.
GreenParking od spoločnosti Philips Lighting: optimalizujte osvetlenie parkoviska pre vozidlá pomocou snímania pohybu a zónového stmievania