Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

Inteligentné osvetlenie 

Každé svietidlo má integrovaný snímač a je pripojené ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti na zber a prenos údajov. Vytvára tak infraštruktúru na zhromažďovanie a analýzu údajov, ktorá poskytuje informácie o stave a používaní osvetľovacích sústav. Navyše otvorené programovacie rozhrania umožňujú systém integrovať s inými inteligentnými systémami, akým je napríklad klimatizačný systém HVAC.
Kombinované osvetlenie od spoločnosti Philips Lighting (Office InterAct Office) vám môže pomôcť vytvoriť inteligentnú kanceláriu

Analýza údajov 

Riaďte svoje osvetlenie centrálne a monitorujte výkon svojej kancelárie pomocou centrálneho ovládacieho panela. Snímače hlásia anonymizované údaje o obsadenosti, spotrebe energie, dennom svietení a ďalších parametroch. Analýzou týchto údajov môžete optimalizovať podlahovú plochu, rozvrhnutie, osvetlenie, upratovanie a klimatizačné systémy HVAC s cieľom zvýšiť efektívnosť a znížiť náklady.
Prepojené osvetlenie spoločnosti Philips Lighting (- InterAct Office) obsahuje riadiaci softvér a nástroje na analýzu, aby ste sa mohli rozhodovať na základe údajov

Prispôsobené pracovné priestory

Zabezpečte angažovanosť a produktivitu zamestnancov prostredníctvom služieb založených na polohe, ktoré sú dostupné pomocou aplikácií pre smartfóny a využívajú komunikáciu pomocou viditeľného svetla (VLC). Dátové toky systému VLC, ktoré sú ľudským okom neviditeľné, možno zaregistrovať pomocou kamier smartfónov, čo umožňuje praktické a všestranné využitie, napríklad na vyhľadanie trasy a prispôsobené regulovanie klimatizácie a osvetlenia.
Prepojené osvetlenie spoločnosti Philips Lighting (InterAct Office) umožňuje navigáciu pomocou smartfónov a prispôsobenie nastavení pracovného priestoru