Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

1. Jedno mesto, jedna platforma

CityTouch je softvérový systém riadenia pre prepojenú infraštruktúru vášho mesta. Pomocou praktického centralizovaného ovládacieho panela môžete vzdialene a bezpečne riadiť svoje mestské prepojené osvetlenie ciest a ulíc a systémy prostredníctvom siete podľa vášho výberu vrátane štandardných mobilných sietí.
Jedno mesto, jedna platforma

2. Prehľadnosť a kontrola

Aplikácia CityTouch Connect zobrazuje stav každej osvetľovacej sústavy na mape takmer v reálnom čase spolu s upozorneniami, ktoré vás informujú o prípadnom výpadku. Môžete si bezpečne a vzdialene nastaviť alebo predvoliť úrovne osvetlenia pre všetky prepojené osvetlenia ciest a ulíc, monitorovať spotrebu energie každej osvetľovacej sústavy a overiť si tak náklady na energiu.
Prehľadnosť a kontrola

3. Rozsiahla škála konektivity

Ako systém pre kompletnú správu osvetlenia ciest a ulíc podporuje CityTouch nové a modernizačné prístupy. Existujúce verejné osvetlenie môžete nahradiť svietidlami kompatibilnými s technológiou CityTouch pomocou súpravy konektorov (iba EÚ) alebo uzla konektorov (len USA, Nový Zéland, Austrália). Partnerský program CityTouch Ready potom certifikovaným dodávateľom umožňuje poskytovať kompatibilné svietidlá. Výsledkom je úplne otvorená platforma, ktorá je efektívnejšia, flexibilnejšia a lepšie sa prispôsobuje vašim požiadavkám.
Nezávisle od dodávateľa

4. Pracovné postupy

Aplikácia CityTouch Workflow zlepšuje prevádzkovú efektívnosť pomocou pracovných postupov s cieľom zefektívniť údržbu. Zasielajte presné pracovné požiadavky do mobilných zariadení vášho tímu a centrálne si zobrazujte ich stav. Navyše môžete plánovať údržbu oveľa efektívnejšie vďaka identifikácii svietidiel, ktoré sú na konci svojej životnosti, a zabezpečiť tak ich aktívnu výmenu.
Pracovné postupy

5. Informácie      

Aplikácia CityTouch Workflow vám pomáha identifikovať ďalšie príležitosti na zlepšenie činností a úsporu nákladov pomocou jednoducho vytváraných hlásení, bohatých možností vizualizácie a analýzy dát, ktoré vám ukážu, ako váš mestský systém osvetlenia funguje.
Informácie