Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.

Otvorený systém

Ovládajte inteligentné osvetlenie tunela pomocou nášho softvéru, ktorý možno integrovať do vašej siete SCADA, aby umožňovalo vzdialené monitorovanie a detekciu porúch.
Inteligentné osvetlenie tunelov

Riadenie tunelov

Riadiaca jednotka tunela zhromažďuje dáta o úrovniach osvetlenia pri vjazde do tunela a výjazde z tunela a automaticky upravuje osvetlenie s cieľom zaistiť optimálne jazdné podmienky.
Riadenie tunelov

Monitor porúch a núdzový spínač

Systém monitoruje úrovne osvetlenia a upozorňuje na prípadné poruchy. Nastavenie osvetlenia tunela môžete v prípade núdze okamžite zrušiť a zaistiť maximálne osvetlenie.
Monitor porúch a núdzový spínač