Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Bezpečnejšie, inteligentnejšie,
  udržateľnejšie

  Lepšie osvetlenie pre lepšie výsledky


  Musíte preveriť náklady každého procesu, aby ste si zachovali silné postavenie v odvetví. Osvetlenie môže tvoriť až 80 % nákladov za energiu spotrebovanú v sklade, preto musí byť veľmi účinné a nákladovo efektívne. Energeticky účinné LED osvetlenie od spoločnosti Philips s dlhou životnosťou môže mať zásadný vplyv na vaše výdavky, znížite ním prevádzkové náklady redukciou výpadkov a aj spotrebu energie. Vaši zamestnanci budú vo väčšom bezpečí a zvýši sa ich produktivita.

  Znížte náklady

  Nižšia spotreba energie vďaka nákladovo efektívnemu osvetleniu LED a ovládaniu 

   

  Znížte kapitálové výdavky využitím riešenia Svetlo ako služba (LaaS) alebo osvetlenia s princípmi obehového hospodárstva

   

  Naplánujte si odstávky a údržbu, aby ste znížili počet prerušení pracovného cyklu a výpadkov

  Optimalizujte procesy

  Zvýšte produktivitu zamestnancov a optimalizuje náklady na prácu zlepšením pracovných podmienok

   

  Zvýšte lojálnosť zákazníkov lepšou výkonnosťou výroby

   

  Dielenské priestory pripravené na budúce zmeny jednoduchým vytvorením nových zón bez výmeny svietidiel

  Podporte zdravie a bezpečnosť

  Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné bezpečnostné štandardy

   

  Vytvorte bezpečné pracovné prostredie zaistením jeho správneho osvetlenia

   

  Podporujte komfort zamestnancov LED osvetlením vysokej kvality

  Zvýšte udržateľnosť  

  Zníženie emisií CO2 redukciou spotreby energie

   

  Minimalizuje vplyv na životné prostredie zlepšením účinnosti, menším počtom chýb a menším množstvom odpadu

   

  Dodržiavajte vnútroštátne a medzinárodné predpisy v oblasti energetiky a životného prostredia

  Preskúmajte možnosti

  Osvetlenie pre priemysel a logistiku je inteligentnejšie

  GreenWarehouse

  Pre logistiku a výrobné zóny so strednými a vysokými stropmi

  Svietidlá na vysoké stropy

  Do výrobných priestorov s nízkymi stropmi

  Svietidlá v lištových profiloch

  Do zón HACCP a do miestností s čistou prevádzkou

  Vodeodolné svietidlá do čistých miestností

  Základné LED osvetlenie do každého priestoru

  Rad CoreLine

  Služby osvetlenia pre priemysel od spoločnosti Philips
  Zvýšte bezpečnosť zamestnancov, podporte udržateľnosť a dosiahnite vysokú návratnosť investícií

  Profesionálne služby

  Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

  Profesionálne služby

   

  Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

  Služby počas životného cyklu

  Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

  Služby počas životného cyklu

   

  Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

  Služby správy

  Výkon osvetlenia podľa aktuálnych výsledkov

  Služby správy

   

  Pristúpili by ste k celkovému prenájmu svojej infraštruktúry osvetlenia na zaistenie úplne bezproblémovej prevádzky? Naše služby správy sa o to postarajú – od úvodného návrhu a inštalácie až po trvalú bezproblémovú prevádzku a údržbu. Zohľadníme dokonca aj ekonomickú udržateľnosť a pomôžeme vám minimalizovať uhlíkovú stopu.

  Služby správy osvetlenia
  Výkon osvetlenia pre priemyselné prevádzky podľa aktuálnych výsledkov

  Štandardné služby správy

  Bezproblémové úspory vďaka optimálnemu výkonu

  • Zákaznícky plán osvetlenia na zaistenie optimálneho výkonu
  • Zníženie nákladov na energiu, údržbu a pokles výkonu
  • Bezproblémová a garantovaná prevádzka osvetľovacej sústavy
  • Podrobné školenie a dokumentácia pre vás a vašich zamestnancov

   

  Úrad sa rozhodol dosiahnuť úsporu energie s minimálnym narušením práce. Riešenie umožnilo okamžitú 68 % úsporu energie na osvetlenie.

  Svetlo ako služba

  Žiadne investície vopred

  • Plaťte za svetlo, ktoré využívate, nekupujte si osvetľovacie zariadenia
  • Pevný mesačný alebo ročný poplatok
  • Optimalizujte návratnosť investícií bez nákladov na údržbu alebo výmenu

  Philips Circular lighting

  Udržateľnosť najlepšia vo svojej triede s prvkami obehového hospodárstva

  • Vyskúšajte udržateľné produktové rady určené na opätovné využitie a recykláciu
  • Minimalizujte svoju uhlíkovú stopu a plytvanie materiálmi
  • Zlepšite stupeň udržateľnosti a obraz značky

   

  V spoločnosti Bruynzeel Storage Systems je spoločenská zodpovednosť zásadnou prioritou. Správu osvetlenia zverili spoločnosti Philips s cieľom ušetriť peniaze a energiu.

  Služby počas životného cyklu
  Predĺžte životnosť osvetľovacej sústavy v priemysle

  Balík Essential

  Chráňte svoje investície

   

  • Pravidelná kontrola osvetľovacej sústavy v prevádzke vrátane aktualizácií softvéru
  • Preventívna údržba pomáha zaznamenať možné problémy a včas ich odstrániť
  • Vzdialená pomoc zaistí rýchlu podporu pri akomkoľvek probléme v pracovnom čase prevádzky

  Balík Premium

  Bezproblémová prevádzka

   

  • Vďaka pevnému ročnému poplatku máte peňažný tok pod kontrolou
  • Servisný plán zahŕňa všetku prácu a materiál 
  • Vyškolení servisní technici zaistia preventívnu údržbu a odstránenie porúch na mieste

  Na zaistenie ešte bezproblémovejšej prevádzky, efektívnej správy priestorov a kontroly nad nákladmi za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential a navyše nasledovné:

   

  • Pevný ročný poplatok za zabezpečenie všetkých kancelárskych priestorov
  • Zahŕňa všetku prácu a materiály (náhradné diely osvetlenia a/alebo funkčné výmeny výrobkov) potrebné v prípade porúch
  • Vyškolení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste, aby systém osvetlenia vašej kancelárie bez problémov fungoval
  • Voliteľné: analýza údajov a optimalizácia systému

  Balík Premium+

  Optimalizácia výkonu

   

  • Analýza podľa získaných údajov sa používa na určenie spôsobu využívania a postupných zmien požiadaviek na osvetlenie vrátane správ, informácií a poradenstva

  o Optimalizujte využívanie prevádzkových priestorov

  o Riadenie prevádzkyschopnosti (dostupnosti osvetlenia)

  o Správy o spotrebe energie

  o Monitorovanie súladu s priemyselnými normami v oblasti osvetlenia

  • Nepretržitá optimalizácia osvetlenia vášho zariadenia a plánovaný servis, aktualizácie a inovácie
  • Nepretržitá odborná príprava pracovníkov spoločnosti
  • Podrobná dokumentácia na Philips portáli MyServices

  Profesionálne služby
  Znalosti a zákaznícky projekt osvetlenia pre priemysel

  Služby v oblasti auditu a projektovania

   

  Vďaka dobrému osvetleniu sú sklady a iné priemyselné priestory bezpečnejšie a produktívnejšie. Spoločnosť Philips môže vykonať podrobný audit osvetlenia vašich priestorov. Pomôžeme vám posúdiť súčasné osvetlenie z hľadiska spotreby energie, vyžarovania svetla, vizuálnej pohody na pracovisku a intenzity osvetlenia rôznych funkčných zón.

  Naši odborníci na osvetlenie spracujú údaje získané pri audite prevádzky a vytvoria nový optimálny projekt osvetľovacej sústavy. Projekt môže zahŕňať rôzne riešenia, od úplnej renovácie až po rýchlu, minimálne rušivú výmenu za LED osvetlenie. Nový návrh určí správne osvetlenie každej pracovnej oblasti, od skladu až po montážnu linku, a zaistí vyššiu návratnosť investícií.

  Poradenské služby

   

  Okrem výraznej úspory energie môže aktualizácia sústavy osvetlenia výrazne zvýšiť bezpečnosť a produktivitu na pracovisku vo vašom zariadení. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť projekt osvetlenia, ktorý optimalizuje prevádzku a spĺňa bezpečnostné štandardy v odvetví.

  Philips je dlhodobý partner v oblasti osvetlenia. Ponúkneme vám tie najlepšie možnosti na zlepšenie kvality osvetlenia v sklade alebo na pracovisku s cieľom maximálne efektívne využiť dostupný priestor. Kvalitné osvetlenie pozitívne vplýva aj na pohodu zamestnancov a zlepšuje efektivitu výrobných procesov.

  Prípadové štúdie

  Prípadová štúdia:
  Elektráreň DEWA
   

  Prípadová štúdia:
  Terminál AB Gothenburg Ro/Ro

  Prípadová štúdia:
  DB Schenker
   

  Prípadová štúdia:
  Bruynzeel
   

  Inšpirovali ste sa?

  S otázkami sa obráťte na
  miestne kontaktné stredisko