Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Zvýraznite priestory mesta
  jedinečnými vizuálnymi zážitkami

  Zmeňte  komunitné priestory    


  Otvorené priestory, parky, námestia, chodníky a nábrežia sú nevyhnutné pre mestský život. Správne osvetlenie prináša jedinečný vizuálny zážitok. Vďaka prívetivému, zábavnému a inšpiratívnemu LED osvetleniu sa tieto verejné priestory spájajú s väčším pocitom bezpečia a sú príťažlivejšie. Vďaka PHILIPS inovatívnym systémom osvetlenia môžete v meste vytvárať exteriérové priestory podporujúce turizmus a hospodársky rozvoj a súčasne šetriť energiu a znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

  Znížte náklady

  Energeticky efektívne LED osvetlenie a plánovanie umožňujú dosiahnuť až 70 % úsporu nákladov

   

  Vzdialená správa osvetlenia znižuje náklady na údržbu a prevádzku

   

  Dosiahnite úžasné, flexibilné svetelné efekty udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom

  Optimalizujte procesy

  Koordinujte osvetlenie otvorených priestorov s verejným osvetlením pomocou plánovania a systémových aktualizácií

   

  Zjednodušte údržbu pomocou riadiacich systémov osvetlenia a informačných panelov v službe cloud

   

  Obmedzte výpadky garantovanou výkonnosťou osvetlenia

  Zaujmite občanov

  Doplňte orientačné body a stratégie signalizácie

   

  Zlepšite bezpečnosť a život žiarivými, dobre osvetlenými otvorenými priestormi

   

  Oživte verejné priestory inštaláciami s dynamickým svetlom, svetelnou šou a špeciálnymi podujatiami 

  Preskúmajte možnosti

  Otvorený priestor pôsobí príťažlivejšie

  Biele LED svetlo

  Vytvorte jedinečné vizuálne zážitky

  Akcentačné a dynamické osvetlenie

  Obsah riaďte diaľkovo pomocou softvéru v službe cloud 

  ActiveSite
  Ponuka prispôsobiteľného osvetlenia od spoločnosti Philips

  Pridajte kúsok seba prispôsobením osvetlenia
   
   

  Zákaznícke riešenie osvetlenia
  Figurína v modrých šatách, ktorých farbu zvýrazňujú Philips LED flavors

  Zvýraznite to najlepšie na odevoch

  LED flavors
  Ideálne osvetlenie skúšobných kabínok

  Nový koncept skúšobnej kabínky

  Skúšobná kabínka s AmbiScene

  Riaďte a regulujte osvetlenie miest a priestranstiev v komunitných priestoroch

  CityTouch

  Služby spoločnosti Philips Lighting pre parky a námestia
  Zvýšte atraktivitu panorámy mesta

  Profesionálne služby

  Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

  Profesionálne služby
  Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

  Služby počas životného cyklu

  Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

  Služby počas životného cyklu
  Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

  Služby počas životného cyklu
  Predĺžte životnosť systémov mestského osvetlenia verejných priestorov

  Balík Essential

  Chráňte svoje investície

   

  Predĺžte životnosť inštalácie a ochráňte investície svojho mesta:

   

  • Preventívna údržba vám pomôže zaznamenať problémy a rýchlo ich odstrániť
  • Softvérové licencie, technická podpora s vytváraním servisných prípadov
  • Pomoc na diaľku v rámci pracovných hodín na zaistenie rýchlej technickej podpory
  • Servisné obhliadky na mieste na monitorovanie vašej osvetľovacej sústavy

  Balík Premium

  Bezproblémová prevádzka

   

  Na zaistenie bezproblémovej prevádzky a kontroly nákladov za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential, a navyše aj nasledovné:

   

  • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný poplatok
  • Náklady na prácu a materiál v prípade poruchy
  • Odstraňovanie porúch a preventívna údržba

  Na zaistenie ešte bezproblémovejšej prevádzky, efektívnej správy priestorov a kontroly nad nákladmi za osvetlenie vám balík Premium ponúka všetko, čo nájdete v balíku Essential a navyše nasledovné:

   

  • Pevný ročný poplatok za zabezpečenie všetkých kancelárskych priestorov
  • Zahŕňa všetku prácu a materiály (náhradné diely osvetlenia a/alebo funkčné výmeny výrobkov) potrebné v prípade porúch
  • Vyškolení servisní technici zaisťujú odstránenie porúch a preventívnu údržbu priamo na mieste, aby systém osvetlenia vašej kancelárie bez problémov fungoval
  • Voliteľné: analýza údajov a optimalizácia systému

  Balík Premium+

  Optimalizácia výkonu

   

  Na zaistenie komplexných informácií a kontroly prostredníctvom efektívneho riadenia počas doby životnosti balík Premium+ ponúka všetko, čo nájdete aj v balíku Premium a navyše aj nasledovné:

   

  • Nepretržitá odborná príprava vašich pracovníkov
  • Nepretržitá optimalizácia sústavy
  • Pokročilé riadenie obsahu a technická podpora na mieste

  Centrum mesta Veghel

   

  Holandské mesto Veghel sa rozhodlo oživiť obchodné centrum mesta. Spoločnosť Philips pripravila projekt dynamického osvetlenia, ktorý nákupnú štvrť premenil na atrakciu, ktorú musíte navštíviť.

  The Edge je dominantou rušnej obchodnej štvrte Zuidas v Amsterdame. Vďaka systému osvetlenia od spoločnosti Philips napájanému cez Ethernet s riadením na základe údajov je táto špičková kancelárska budova jednou z energeticky najúčinnejších na svete.

  Profesionálne služby
  Znalosti a prispôsobený projekt osvetlenia verejných priestorov 

  Služby v oblasti auditu a projektovania

   

  Verejné priestory, v ktorých sa ľudia často stretávajú, majú jedinečné požiadavky na osvetlenie. Vykonávame audit priamo na mieste, aby sme získali údaje, spoznali súčasnú situáciu a pomohli vám optimalizovať využitie daného verejného priestoru. Potom ponúkneme odporúčania týkajúce sa budúceho projektu osvetlenia s cieľom optimalizovať priestor a zlepšiť zážitok obyvateľov.

  Spoločnosť Philips je dôveryhodným partnerom v oblasti verejného osvetlenia. V každej fáze procesu budeme s vami spolupracovať na vytváraní plánu, ktorý rozžiari a zatraktívni verejné priestory vo vašom meste.

  Poradenské služby

   

  Spoločnosť Philips je partnerom pre zvýšenie atraktívnosti verejných priestorov pomocou osvetlenia. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť optimalizovaný a efektívny projekt osvetlenia parkov a verejných priestorov. Môžeme vám pomôcť uskutočniť každú víziu vášho mesta a jeho osvetlenia prostredníctvom vhodného, nákladovo efektívneho a atraktívneho dizajnu osvetlenia. 

  Rovnako vás podporíme pri vytvorení presvedčivého obchodného prípadu na získanie podporných grantov a pri žiadosti o finančné prostriedky.

  Prípadové štúdie

  Prípadová štúdia:
  SandRidge Commons

  Prípadová štúdia:
  LightRails: umelecká svetelná inštalácia

  Prípadová štúdia:
  Mesto Veghel

  Naši partneri:

  Logo spoločnosti Deloitte
  Logo spoločnosti Vodafone
  Logo spoločnosti Cisco
  Logo spoločnosti SAP

  Inšpirovali ste sa?

  S otázkami sa obráťte na
  miestne kontaktné stredisko