Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

  Vytváranie efektívnych miest
  pre život

  Šetrite energiu a zvyšuje bezpečnosť na cestách vďaka prepojenému verejnému osvetleniu

   

  Dopravná infraštruktúra je komplikovaná a zaistenie plynulosti premávky si vyžaduje rôzne typy osvetlenia tak, aby sa ľudia cítili bezpečne a mestá znižovali náklady. Inteligentné LED verejné osvetlenie je nákladovo efektívnym a udržateľným riešením pre mestá dnes a aj v budúcnosti. Philips LED sústavy verejného osvetlenia sú inteligentné a všestranné, preto umožňujú jednoduché a efektívne riadenie, správu a monitorovanie každého bodu sústavy.

  Znížte náklady

  Pomocou prepojeného osvetlenia znížte spotrebu energie až o 50 % 
   

  Diaľkové riadenie znižuje náklady na údržbu a redukuje prevádzkové náklady
   

  Znižujte emisie CO2 a vytvorte ekologickejšie a udržateľnejšie mesto

  Vylepšite zážitok

  Presné, transparentné údaje o osvetlení umožnia flexibilné a efektívne riadenie práce

   

  Bezpečne a na diaľku riaďte celú prepojenú sústavu verejného osvetlenia

   

  Intuitívne užívateľské rozhranie a vizualizácia pomocou máp na zaistenie rýchleho a jednoduchého prístupu

  Budujte značku

  Rýchlo a jednoducho prepojte nové a existujúce body verejného osvetlenia

   

  Automatické notifikácie a množstvo údajov na zaistenie rýchlej reakcie pri výpadkoch a problémoch sústavy

   

  Nástroje na riadenie pracovných postupov uľahčujú rozhodovanie vďaka informáciám o činnosti osvetľovacej sústavy

  Preskúmajte možnosti

  Vzdialené riadenie a optimalizácia pracovných postupov zlepšujú efektivitu a flexibilitu

  Riadenie verejného osvetlenia CityTouch

  Meranie, riadenie, monitorovanie

  Aplikácia systému CityTouch

  Analyzujte, plánujte, spravujte  

  Pracovná aplikácia systému CityTouch

  Otvorené systémy na rozvíjanie inteligentných miest

  Otvorené systémy CityTouch

  Bezpečnejšie, čistejšie a energeticky efektívnejšie verejné osvetlenie

  Cestné a mestské osvetlenie

  Služby spoločnosti Philips Lighting v oblasti ciest a ulíc
  Úplná podpora a informácie o prostriedkoch verejného osvetlenia vo vašom meste

  Profesionálne služby

  Znalosti a zákaznícke riešenie projektu osvetlenia

  Profesionálne služby

   

  Plánujete inovovať svoju osvetľovaciu sústavu? Posúdime existujúcu sústavu s prihliadnutím na vaše potreby a požiadavky a poskytneme jasné odporúčania a rady, ako optimalizovať projekt osvetlenia. Môže ísť o čokoľvek – od nového návrhu po jednoduchú výmenu za LED osvetlenie.

  Služby počas životného cyklu

  Predĺžte životnosť svojej osvetľovacej sústavy

  Služby počas životného cyklu

   

  Infraštruktúra osvetlenia je pre vašu organizáciu jedným z najcennejších prostriedkov zásadného významu, preto si túto investíciu chcete chrániť. Prostredníctvom správneho plánu údržby a pomoci na diaľku vám môžeme pomôcť predĺžiť životnosť produktov a optimalizovať ich výkonnosť s menším počtom narušení a neočakávaných výdavkov.

  Služby správy

  Výkon osvetlenia podľa aktuálnych výsledkov

  Služby správy

   

  Pristúpili by ste k celkovému prenájmu svojej infraštruktúry osvetlenia na zaistenie úplne bezproblémovej prevádzky? Naše služby správy sa o to postarajú. Počnúc úvodným návrhom a inštaláciou až po trvalú bezproblémovú prevádzku a údržbu. Zohľadníme dokonca aj ekonomickú udržateľnosť a pomôžeme vám minimalizovať uhlíkovú stopu.

  Služby správy
  Osvetlenie ciest a ulíc na základe zozbieraných údajov

  Štandardné služby správy
  Bezproblémové úspory prostredníctvom výkonu

   

  Spoločnosť Philips prináša komplexnú ponuku služieb na správu verejného osvetlenia s garantovaným výkonom vo vašom meste.

   

  • Úspora energie vďaka pokročilým produktom s nízkou spotrebou energie a vzdialenej správe sústavy
  • Služba riadenia intenzity osvetlenia zabezpečí súlad s právnymi normami
  • Riadenie prevádzkovej úrovne zaistí, aby bolo verejné osvetlenie vždy plne funkčné
  • Garancia osvetlenia zaistí bezpečnosť občanov, istotu a pohodu vo verejných priestoroch

  Služby počas životného cyklu
  Predĺžte životnosť sústavy verejného osvetlenia

  Balík Essential

  Chráňte svoje investície

   

  • Pravidelná kontrola sústavy verejného osvetlenia vo vašom meste vrátane všetkých aktualizácií softvéru
  • Preventívna údržba pomôže zaznamenať možné problémy a rýchlo ich odstrániť
  • Pomoc na diaľku zaistí v rámci pracovných hodín rýchlu technickú podporu v prípade akéhokoľvek problému

  Balík Premium

  Bezproblémová prevádzka

   
  • Komplexné zabezpečenie za pevný ročný poplatok vám prináša kontrolu nad tokom peňažných prostriedkov
  • Servisný plán zahŕňa všetky náklady na prácu a materiál pri odstraňovaní akýchkoľvek problémov
  • Skúsení servisní technici zaisťujú preventívnu údržbu a odstránenie porúch priamo na mieste s cieľom zabezpečiť optimálny výkon osvetlenia
  • Kontrolný zoznam prostriedkov sa vyhotoví po vykonaní auditu

  Balík Premium+

  Optimalizácia výkonu

   
  • Hĺbková analýza používania a potrieb danej sústavy verejného osvetlenia s podrobnými správami
  • Nepretržité odborné poradenstvo
  • Nepretržitá odborná príprava pracovníkov
  • Nepretržitá optimalizácia osvetľovacej sústavy a správa obsahu
  • Podrobná dokumentácia na Philips portáli MyServices

  Profesionálne služby
  Znalosti a vlastný projekt mestského osvetlenia

  Služby v oblasti auditu a projektovania

   

  Sústava verejného osvetlenia spája veľké množstvo osvetľovacích zariadení rozložených na veľmi veľké vzdialenosti. Efektívne riadenie všetkých prostriedkov vo vašom meste v reálnom čase si vyžaduje podrobné informácie o každom svetelnom bode ako aj o celej osvetľovacej sústave. Každé narušenie prevádzky môže ovplyvniť dopravný tok a bezpečnosť obyvateľov v meste.

   

  Pomôžeme vám pri získavaní a analýze údajov z prostriedkov mestského osvetlenia, aby sa nenarušil chod mesta.

  Poradenské služby

   

  Aktualizácia projektu verejného osvetlenia môže výrazne znížiť náklady mesta na energie a súčasne zlepšiť kvalitu života obyvateľov vo verejných priestoroch. Naše poradenské služby vám pomôžu vytvoriť optimalizovaný efektívnejší projekt osvetlenia. Môže pritom ísť o čokoľvek, od úplne novej inštalácie až po jednoduchú zámenu za LED osvetlenie.

   

  Philips je dlhodobý partner v oblasti osvetlenia miest. Predstavíme vám tie najlepšie možnosti na zlepšenie kvality osvetlenia ulíc a mestských priestorov. Naše poradenské služby ponúkajú širokú škálu možností, vrátane vizualizácií konečnej inštalácie, modelov a migrácie údajov o prostriedkoch.

  Prípadové štúdie

  Prípadová štúdia:
  Buenos Aires

  Prípadová štúdia:
  Los Angeles

  Prípadová štúdia:
  Siegburg

  Naši partneri:

  Deloitte
  Vodafone
  Cisco
  SAP

  Inšpirovali ste sa?

  S otázkami sa obráťte na
  miestne kontaktné stredisko