Práve sa nachádzate na webe spoločnosti Philips lighting. K dispozícii máte lokalizovanú verziu.
Návrhy

    Informácie o rade produktov

    Žiarivka MASTER TL-D Xtra Polar ponúka najvyšší svetelný tok pri nižších teplotách vďaka izolácii vytvorenej vložením žiarivky TL-D (T8) do trubice T12. Tento svetelný zdroj je vhodný predovšetkým na použitie v chladnom prostredí, kde je výmena svetelných zdrojov nákladná a zložitá.

    Benefits

    Vysoká úroveň osvetlenia v prostrediach s nízkymi teplotami okolia v porovnaní s inými žiarivkovými trubicami
    Výrazné zníženie nákladov na údržbu v dôsledku vysokej spoľahlivosti a dlhej životnosti
    Podpora programov trvalej udržateľnosti koncových používateľov (nízka hladina ortuti a malý objem odpadu vďaka dlhej životnosti)

    Vlastnosti

    Zlepšený svetelný tok v prostrediach s nízkymi teplotami okolia
    Maximálny svetelný tok v prípade 58 W verzie sa dosiahne pri teplote okolia svetelného zdroja –5 °C
    Rovnaká spoľahlivosť a dlhá životnosť ako pri bežnej žiarivke MASTER TL-D Xtra

    Využitie

    Prostredia s nižšími teplotami okolia (pod 10 °C)
    Interiér: chladné sklady a iné chladiace priestory
    Exteriér: čerpacie stanice, parkoviská, doky, petrochemické závody, tunely, svetelné nápisy

    Výstraha a bezpečnosť

    Na dosiahnutie uvedenej životnosti pri 100 % prevádzke nesmie stmievanie klesnúť pod 30 %.
    Pri použití s elektromagnetickým predradníkom sa dôrazne odporúča použiť len štartér Philips S10 alebo S10E (pri 18 W type S2 alebo S2E), aby sa dosiahla uvedená životnosť, a pri výmene svetelného zdroja nainštalovať nový štartér.
    Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help