Ďalšie značky od

  Tornado T2 Automatic

  Sensored Spiral shaped lamp with high performance bright light, bringing the beauty of light outside

  Tornado T2 Automatic

    Informácie o rade produktov

    Energy-saving lamp with built-in light sensor, design ideally for areas where light is required at night. It switches on automatically at dusk and turns off at dawn. The automatic light sensor is simple to use, Tornado has high performance bring light and fits everywhere due to its furhter compact design.

    Benefits

    Provide maximum convenience in simple usage and safety
    Automatic light sensor, ideal for areas outside a home where light is required at night, automatically turn on at dusk and off at dawn
    Save your money with long life-time and high energy efficiency

    Vlastnosti

    Long-Life and Energy Saving alternative to Incandescent lamps
    Automatically switches on when it is dark and switches off in daylight

    Využitie

    Suitable for outdoor applications like gardens, which require the light to come on automatically when the surroundings become dark
    Not suitable for use with dimmers or electronic gear

    Výstraha a bezpečnosť

    Je veľmi nepravdepodobné, aby rozbitá žiarivka mohla ohroziť vaše zdravie. Ak sa žiarivka rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte úlomky, podľa možností v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrecka a odovzdajte do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
    Kompaktné fluorescenčné žiarivky sa musia spracúvať ako špeciálny odpad a musia sa odovzdať do miestneho centra na spracovanie odpadu na recykláciu. Európsky priemysel výroby svetelnej techniky má vytvorenú infraštruktúru, ktorá je schopná recyklovať ortuť, iné kovy, sklo a pod.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help