TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Objednávkový kód: 95451040
Úplný objednávkový kód: 871150095451040