TL Mini Blacklight Blue

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Objednávkový kód: 95104527
Úplný objednávkový kód: 871150095104527