Ďalšie značky od

Návrhy

    Informácie o rade produktov

    Zjednodušenie systému Telemanagement pomocou diaľkového ovládania exteriérových svetelných bodov na diaľniciach, cestách, uliciach a v obytných štvrtiach.Šetrí energiu, pretože umožňuje zapínanie alebo vypínanie jednotlivých svetelných bodov v danom čase alebo ich nastavenie na ľubovoľnú úroveň stmievania.Dodáva exteriérovému osvetleniu inteligenciu a dynamiku, minimalizuje rušivé vyžarovanie svetla a zvyšuje bezpečnosť.

    Benefits

    Spoločnosť Philips poskytuje koncové riešenia vrátane hosťovania a pripojenia.
    Maximálna úspora vďaka špeciálnym algoritmom spoločnosti Philips, ako sú CLO alebo VPO.
    Používa jedinú otvorenú technológiu na trhu, ktorá je pripravená na budúce zmeny a ktorú používa značné množstvo výrobcov na celom svete.

    Vlastnosti

    Systém Starsense riadi a sleduje všetky typy svetelných zdrojov od elektromagnetických predradníkov po elektronické napájače (DALI alebo 1 – 10 V)
    Systém Starsense používa špeciálne súbory s údajmi o svetelných zdrojoch, ktoré boli vytvorené a testované na presnú detekciu zlyhaní svetelných bodov.
    Systém Starsense používa jednoduchý softvérový nástroj, ktorý umožňuje zobrazenie všetkých podstatných informácií, ako sú zlyhania, spotreba energie, životnosť a pod., a dokonca aj sledovanie v reálnom čase pomocou webových služieb priradenia z internetu.

    Systém

    LLC7030 OLC na riadenie alebo sledovanie napájačov DALI
    LLC7035 OLC na riadenie alebo sledovanie napájačov DALI s presným meraním
    LLC7040 OLC na riadenie alebo sledovanie napájačov 1 –10 V
    LLC7050 OLC na riadenie alebo sledovanie elektromagnetických predradníkov s krokovým stmievaním
    Ovládač segmentov LFC7065, ktorý sa pripája k sieti LonWorks® na sledovanie, riadenie a správu skupiny ovládačov OLC

    Využitie

    Určené pre diaľnice, cesty alebo všeobecné uličné osvetlenie vrátane osvetlenia obytných štvrtí.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help