Ďalšie značky od

Návrhy

    Informácie o rade produktov

    Samostatný ovládač integrovaný v svietidlách pre konvenčné predradníky do 600 WVhodný pre vonkajšie osvetlenie ciest, ulíc, obytných štvrtí a priestranstievPlán krokového stmievania sa vytvára pomocou piatich prepínačov svetielNastavenie stmievania možno upraviť o 4 až 9 hodín okolo stredného bodu noci

    Benefits

    Až 30-percentná úspora energie
    Samostatný, žiadne nastavovanie, žiadne prevádzkové náklady
    Obmedzené rušivé vyžarovanie

    Vlastnosti

    Jednoduché nastavenia prepínača svetiel na nastavenie alebo obnovenie obdobia stmievania
    Malé rozmery a inteligentné konektory na ľahkú montáž
    Výpočet stredného bodu noci zaručuje maximálnu úsporu

    Systém

    Ovláda viacnapäťové elektromagnetické predradníky alebo systémy, do ktorých bol pridaný ďalší predradník stmievania.
    Riadený prostredníctvom externých spínačov reagujúcich na súmrak a úsvit, ako sú snímače svetla, alebo prostredníctvom zapínania a vypínania riadeného zo skrinky.

    Využitie

    Každý ovládač Chronosense dokáže samostatne riadiť kombináciu napájača a svetelného zdroja.
    Určený je na používanie v rámci osvetlenia obytných štvrtí, ulíc, priestranstiev a ciest vrátane parkovísk, prístavov, vlakových staníc a priemyselných komplexov.
    Dizajn systému Chronosense je optimalizovaný na montáž do svietidla alebo dosky predradníka.
    Ovládač Chronosense je určený na interakciu s ľubovoľným magnetickým predradníkom do 600 W.
    Súbory na prevzatie
    Leaflets
    Vizuálne prvky
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    • Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať
      
    Začiarknite produkt, ktorý chcete pridať

    Cannot find what you're looking for?
    Perhaps one of these links might help